Jak wygląda współpraca w opracowaniu wniosku o dotację unijną

Jak wygląda współpraca w opracowaniu wniosku o dotację unijną

Współpraca z firmami lub doradcami opracowującymi wnioski o dotacje unijne

Korzystając z usług firm zajmujących się wsparciem w opracowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie można spotkać się z różnymi praktykami. W zależności od oczekiwań przyszłych klientów zakres współpracy może być różny (np. kompleksowe opracowanie projektu i wniosku, doradztwo z zakresie uzupełnienia poszczególnych elementów wniosku, pomoc w zakresie uzupełnień do oceny, wsparcie w zakresie sporządzania odwołania od decyzji urzędników, protestów i wiele innych).

Jak wygląda współpraca z firmami piszącymi wnioski o dotacje?

Jeżeli decydujemy się na zlecenie całości prac związanych z opracowaniem projektu i wniosku firmie zewnętrznej, przeważnie spotkamy się z następującymi etapami współpracy:

  1. Analiza potrzeb i możliwości – doradca przeprowadzi wywiad w celu określania potrzeb (np. zakup określonych maszyn, szkoleń czy środków na pokrycie kosztów bieżących) i przedstawi dostępne możliwości pozyskania dofinansowania, a następnie zasugeruje optymalne rozwiązanie (u nas jest to etap całkowicie darmowy).

  2. Ocena szans na otrzymanie dofinansowania w konkretnym naborze – po zapoznaniu się z przedsięwzięciem, na które przyszły wnioskodawca chce pozyskać finansowanie, zostają ocenione szanse na jego otrzymanie, poprzez analizę ilości punktów, jakie projekt może pozyskać w danym naborze. Jeżeli wartość ta jest odpowiednio wysoka, rekomenduje się przystąpienie do danego naboru (u nas jest to etap całkowicie darmowy).

  3. Podpisanie umowy — po ocenie szans na otrzymanie dofinansowania dla danego projektu podpisywana jest umowa o opracowanie wniosku o dofinansowanie, a następnie rozpoczyna się opracowywanie projektu i wniosku.

  4. Opracowywanie projektu i wniosku – projekt zostaje opracowywany w taki sposób, aby uzyskał maksymalną możliwą ilość punktów. W ramach tego etapu sugerowane są odpowiednie modyfikacje w projekcie, tak by zwiększyć szansę na pozyskanie dofinansowania.

  5. Złożenie wniosku — po opracowaniu wniosku, zostaje on przesłany do akceptacji wnioskodawcy. Jeżeli ma jakieś uwagi lub sugestie, wprowadza się odpowiednie zmiany, następnie wniosek jest składany do odpowiedniej instytucji organizującej nabór.

  6. Wyjaśnienia i uzupełniania dotyczące oceny formalnej i merytorycznej — na każdym etapie oceny instytucja organizująca nabór może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienia lub wyjaśnienia. Doradca ma każdym etapie oceny przygotowuje wszystkie odpowiedzi i uzupełnienia, przy czym, jeżeli nie zna odpowiedzi na pytania oceniających konsultuje je z wnioskodawcą.

  7. Informacja o wynikach naboru — w zależności od naboru czas od złożenia wniosku o dofinansowanie do otrzymania informacji o wynikach może wynosić od kilku miesięcy do nawet roku, przy czym planowany termin wyników jest przeważnie publikowany razem z dokumentacją dotyczącą naboru.

Więcej ważnych informacji o tematyce dotacji unijnych dla firm znajdą Państwo TUTAJ

Jeśli chcą Państwo otrzymywać powiadomienia o dotacjach w Państwa woj. to zachęcamy to włączenia powiadomień TUTAJ