Skip to content

Dotacje do auta elektrycznego

Do 70 000 zł dotacji do zakupu nowego auta elektrycznego. Dotacja dla firm i osób prywatnych. Pula środków to aż 200 000 000 zł.

dotacje do auta elektrycznego

Dotacje do auta elektrycznego dla firm

Pula środków to 200 milionów złotych. Całość zostanie przeznaczone na dotacje do zakupu auta elektrycznego!

Środki będzie można uzyskać w formie dotacji opartej o zasadę refundacji dla nabywcy po zakupie auta elektrycznego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”

Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/o-programie

Dla kogo są dostępne dotacje do auta elektrycznego?

Dotacje na zakup samochodu elektrycznego są dostępne dla firm i osób prywatnych. Dotacje do auta elektrycznego są dostępne dla firm w całym kraju. Dotacja może wynieść maksymalnie do 70 000 zł. 

Bez względu na wielkość firmy środki będzie można przeznaczyć na zakup nowego samochodu o napędzie elektrycznym. Z dotacji na zakup auta elektrycznego mogą skorzystać firmy różnej wielkości. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji o dotacji na zakup auta elektrycznego. Dotacja ta jest przeznaczona w szczególności dla:

mikro przedsiębiorstw (1-9 pracowników)

małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników)

średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników)

osób prywatnych

Najważniejsze szczegóły dotacji na zakup nowego samochodu elektrycznego na firmę.

 

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Mój elektryk” dla przedsięwzięć polegających na zakupie pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e przez podmioty inne niż osoby fizyczne.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Mój elektryk”

  • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie zakupu pojazdów zeroemisyjnych.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na zakupie nowego pojazdu kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e  wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru
w zainstalowanych w nich ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077).

Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, N1 oraz L1e-L7e, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

  • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 22.11.2021 r. – 30.09.2025 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

W przypadku wyczerpania alokacji środków przed terminem zakończenia naboru wniosków na stronie internetowej NFOŚiGW zostanie umieszczona informacja o braku możliwości składania wniosków.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.  

  • Budżet naboru

Budżet naboru wynosi do 200 000 000 zł

  • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji

  • Wartość dofinansowania

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii M1

– dotacja w wysokości nie więcej niż 18 750 zł

lub

– dotacja w wysokości nie więcej niż 27 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 15 tys. km

Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii N1

– dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

lub

– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł w przypadku deklaracji średniorocznego przebiegu powyżej 20 tys. km

Wsparcie zakupu pojazdów kategorii L1e-L7e

– dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

 

Poniżej tabelka ze szczegółami i linki pod tabelką do stron rządowych o dotacji.

7.2 Intensywność dofinansowania

L.p

Beneficjent

Kategoria pojazdu

Maksymalna cena pojazdu

Średnioroczny przebieg

Wysokość dofinansowania[1]

1.

Osoby fizyczne

M1

225 000 zł

18 750 zł

2.

Osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny[2]

M1

27 000 zł

3.

Jednostki sektora finansów publicznych,

Instytuty badawcze,

przedsiębiorcy,

stowarzyszenia,

fundacje

spółdzielnie,

rolnicy indywidualni,  kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

organizacje religijne

M1

225 000 zł

18 750 zł

wymagany przebieg powyżej

15 000 km

27 000 zł

M2, M3, N1

do 20% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł

wymagany przebieg powyżej

20 000 km

do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 70 000 zł

L1e-L7e

 

do 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 4 000 zł

 

Link dla firm: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-przedsiebiorcow-i-podmiotow-innych-niz-osoby-fizyczne

Link dla osób prywatnych: https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/nabor-dla-osob-fizycznych

Dotacje na zakup auta elektrycznego i inne dotacje unijne są dostępne dla firmy w całym kraju

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania dotacji unijnych dla firm na różne cele. Wszystko zależy od regulaminu konkursu i Państwa potrzeb. W ramach współpracy doradzamy najlepsze dostępne rozwiązania i dotacje. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie z aktualnie dostępnych lub sugerujemy poczekać i pozyskać środki unijne z nadchodzących konkursów.

Najczęściej środki unijne pozyskane są przeznaczane między innymi na:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na
zakup usług doradczych i szkoleniowych

Dotacje na
zakup usług reklamowych i marketingowych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
zakup technologii, licencji i patentów

Mapa-Polski-3D3

Dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne, rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Szukasz dotacji? Zadzwoń