Skip to content

Dotacje unijne na targi

Pozyskujemy dotacje unijne na targi krajowe i międzynarodowe oraz na marketing

Dotacja pokryje koszty, wynajmu powierzchni, budowy stoiska i wiele innych wydatków.

Dofinansowanie na udział w targach pozwala na pokrycie różnych wydatków nawet do 85%.

 

Dotacje unijne na targi

Pozyskujemy dotacje unijne na targi międzynarodowe

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji  w różnego typu konkursach unijnych i krajowych. Piszemy wnioski o środki unijne z funduszy regionalnych jak i ogólnopolskich. Specjalizujemy się w pisaniu wniosków o dotacje wspierających rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Podnoszących ich konkurencyjność i produktywność. Środki z funduszy unijnych jak i krajowych pozwalają znacznie przyśpieszyć rozwój firm poprzez wsparcie eksportu.

Dostępne są środki krajowe i unijne na rozwój Państwa firmy. Dotacje unijne na targi to rozwiązanie bezpośrednio wspierające eksport. Dotacja unijna na targi często nazywana jest dotację na internacjonalizację.  Dzięki tym dotacjom unijnym na targi można dofinansować szereg równych działań nawet na wiele lat do przodu.

Przykładowe wydatki, na jakie nasi klienci pozyskują dotacje to:

Wynajęcie powierzchni stoiska, budowa stoiska, koszty logistyki i wiele innych

Na co można wykorzystać dotacje unijne na targi?

Dostępne dotacje unijne na targi można wykorzystać na pokrycie różnych wydatków. Szczegóły mogą się różnić zależnie od konkretnego naboru jednak najważniejsze przykładowe typy wydatków, jakie można sfinansować znajdą Państwo poniżej.

Koszty wynajmu
powierzchni targowej

Dotacje unijne na organizację targów obejmują koszty związane z wynajęciem powierzchni targowej w tym także powierzchni wirtualnej.

 • koszty powierzchni za m2
 • wejściówki
 • wpis do katalogu targowego
 • koszty prądu i innych mediów
 • sprzątanie

oraz wiele innych

Koszty budowy
stoiska targowego

Dotacje unijne na targi obejmują koszty budowy stoiska targowego. Zarówno jednokrotnego użytku jak i stoiska wielokrotnego użytku.

 • projekt stoiska
 • budowa stoiska
 • transport stoiska
 • demontaż stoiska

oraz wiele innych

Wydatki związane
z logistyką

Unijna dotacja na targi obejmuje także wydatki związane z logistyką materiałów, które będą prezentowane podczas wydarzenia targowego. Obejmuje koszty takie jak:

 • transport drogowy, kolejowy, lotniczy
 • magazynowanie
 • wniesienie produktów
 • ubezpieczenie
 • opłaty celne
 • koszty pozwoleń

oraz wiele innych

Koszty delegacji
pracowników

Dotacja unijna na targi również dofinansowuje koszty delegacji pracowników, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie targów.

 • koszty biletów w tym lotniczych
 • koszty transportu z hotelu na targi
 • zakwaterowanie pracowników
 • wyżywienie

oraz wiele innych

Wydatki marketingowe
oraz reklamowe

Dotacje unijne na targi wpierają także działania reklamowe i marketingowe związane z organizacją i prowadzeniem wydarzenia targowego. Przykładowe wydatki, jakie obejmuje to:

 • koszt projektowania materiałów targowych
 • tłumaczenia
 • wydruk materiałów 
 • koszt materiałów reklamowych (gadżety)
 • koszty doradcze firm zewnętrznych
 • reklamę w mediach targowych

oraz wiele innych

Koszty związane
z pozyskaniem klientów

Dotacje unijne na organizację targów o charakterze międzynarodowym często obejmują także koszty firm zewnętrznych z zakresu doradztwa biznesowego.

 • koszt pozwoleń i certyfikacji
 • analiza możliwości eksportowych przedsiębiorcy
 • przygotowanie kanałów dystrybucji
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej
 • zainicjowanie rozmów handlowych

oraz wiele innych

Powyższe wydatki stanowią przykład kosztów, jakie można dofinansować w ramach dotacji unijnej na targi.

Szczegółowy katalog wydatków zawsze definiuje regulamin konkretnego naboru. Dlatego szczegóły zawsze przedstawiamy na etapie opracowywania wniosku o dotację unijną na targi.

Jak przygotować się do dotacji unijnej na targi?

Aby móc skorzystać z dotacji unijnej na targi należy się do tego odpowiedni przygotować. Najważniejsze to:

 1. Sporządzić listę wydarzeń targowych na najbliższe np. 3 lata, w których chcą Państwo wziąć udział

 2. Zdefiniować rynki handlowe, na których Państwo nie są obecni, a chcą na nie wejść

 3. Sporządzić szczegółową listę kosztów wraz z cenami według powyższych kategorii na każde wydarzenie targowe, które chcą Państwo dofinansować w ramach dotacji

Powyższe punkty są niezbędne do opracowania wniosku o dotację. Wymagają one znacznej pracy przygotowawczej i koncepcyjnej ze strony Państwa działu handlowego i marketingu. Dlatego warto tego typu działania przeprowadzić już teraz. 

Dotacje unijne na targi w 2023 i 2024 roku

Jak się przygotować do różnych typów inwestycji

Zakup maszyn z dotacji

Zakup maszyn i urządzeń z dotacji

Dotacje unijne na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń. Z dotacji na zakup maszyn i urządzeń można zakupić dowolne maszyny czy urządzenia. Mogą to być maszyny produkcyjne, usługowe, linie produkcyjne, roboty i wiele innych rozwiązań. 

Co należy przygotować do wniosku o dotację unijną na zakup maszyn i urządzeń

 1. Określić specyfikację minimalną maszyn lub urządzeń

  Każdy producent maszyn lub urządzeń może mieć własną specyfikację techniczną. Różne funkcjonalności i możliwości konfiguracji oraz dodatkowe wyposażenie. Natomiast to od Państwa jako inwestora zależy to, co jest istotne. To Państwo muszą określić minimalne wymagania techniczne tego, co chcą Państwo zakupić z dotacji na rozwój firmy.
 2. Określi warunki ofert

  Ważne jest, że oferty od dostawców na zakup maszyny lub sprzętu mogą obejmować także wydatki dodatkowe niezbędne do uruchomienia tych środków trwałych w Państwa przedsiębiorstwie. Elementy ofert, jakie obejmuje dotacja unijna na maszyny lub urządzenia to: koszt maszyny, lub urządzenia, koszt dostawy, wniesienia (obejmuje także wniesienie do hali nawet przy użyciu dźwigu), instalacja (podłączenie elektryczne, rekuperacyjne, wodne, pneumatyczne itp.), instruktaż z obsługi.
 3. Przeprowadzenie rozeznania rynku — Zebranie co najmniej 3 ofert

  Zebranie 3 ofert na każdą z maszyn czy urządzeń jest niezbędne do przygotowania się do dotacji unijnej na rozwój firmy. Ważne jest, aby każda z pozyskanych ofert była w języku polskim (lub przetłumaczona), kwoty w ofertach były w wartościach netto. Ważne jest także to, że oferty powinny być ze sobą porównywalne. Oznacza to, że każda z ofert musi spełniać parametry minimalne określone przez Państwa na etapie 1. 

Ważne jest by oferty nie pochodziły od powiązanych z Państwem firm. Należy zatem unikać powiązań osobowych, kapitałowych czy rodzinnych. Należy także pamiętać, że dotacje unijne na rozwój firmy poprzez zakup maszyn lub urządzeń ma także pewne wymagania. Najważniejsze jest, że maszyna lub urządzenie, które chcą Państwo zakupić z dotacji unijnej nie może być już zamówione pisemnie, lub zaliczkowane przed złożeniem wniosku o dotację. W 99% dotacji uniemożliwia otrzymanie dotacji na takie wydatki.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące dotacji unijnych na targi

Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi dotacji unijnych na udział w targach 

Jeśli mają Państwo więcej pytań z zakresu dofinansowań unijnych i dotacji unijnych na targi to zapraszamy do kontaktu

+48 515 419 000
kontakt@dotacje.co

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania środków unijnych na różne cele. Wszystko zależy od potrzeb Państwa firmy  i regulaminu konkursu. W ramach współpracy doradzamy najlepsze rozwiązania dla klienta. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie.

Dotacje unijne firmy mogą przeznaczyć między innymi na takie cele jak:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na rozwój eksportu lub importu

Dotacje na
udział w targach krajowych i zagranicznych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
fotowoltaikę dla firm i inne OZE

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie unijne dla firm produkcyjnych, IT, usługowych i innych.

Obsługiwaliśmy już między innymi takie branże jak:

Firmy produkcyjne mogą przeznaczyć dotacje unijne na takie cele jak budowa nowych hal produkcyjnych, zakup nieruchomości lub maszyn i urządzeń. W tym takich urządzeń jak spawarki, lasery, wózki transportowe, odciągi spawalnicze i wiele innych. Dotacje unijne firmy produkcyjne mogą również przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania typu CAD CAM lub innego. Dofinansowania unijne są dostępne dla wszystkich firm produkcyjnych niezależnie od typu produkcji.

Branża metalowa

Firmy produkcyjne mogą przeznaczyć dotacje unijne na takie cele jak budowa nowych hal produkcyjnych, zakup nieruchomości lub maszyn i urządzeń. W tym takich urządzeń jak spawarki, lasery, wózki transportowe, odciągi spawalnicze i wiele innych. Dotacje unijne firmy produkcyjne mogą również przeznaczyć na zakup specjalistycznego oprogramowania typu CAD CAM lub innego. Dofinansowania unijne są dostępne dla wszystkich firm produkcyjnych niezależnie od typu produkcji.
Pozyskujemy dofinansowania unijne dla firm IT chcących stworzyć nowe produktu własne i wprowadzić je na rynek. Współpracujemy także z firmami, które poszukują dotacji na zakup usług informatycznych. Firmy produkcyjne z branży IT mogą pozyskać dotacje unijne dla bardzo szerokiej gamy produktów. Ważne, aby rozwiązania, które powstają posiadały elementy innowacji.

Branża IT

Pozyskujemy dofinansowania unijne dla firm IT chcących stworzyć nowe produktu własne i wprowadzić je na rynek. Współpracujemy także z firmami, które poszukują dotacji na zakup usług informatycznych. Firmy produkcyjne z branży IT mogą pozyskać dotacje unijne dla bardzo szerokiej gamy produktów. Ważne, aby rozwiązania, które powstają posiadały elementy innowacji.
Obsługujemy firmy produkcyjne w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na zakup różnego typu maszyn i urządzeń. W tym na zakup takich maszyn jak katery, lagowarki, maszyny do szycia itp. Ponadto środki można również przeznaczyć na budowę nowych obiektów.

Branża tekstylna

Obsługujemy firmy produkcyjne w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych na zakup różnego typu maszyn i urządzeń. W tym na zakup takich maszyn jak katery, lagowarki, maszyny do szycia itp. Ponadto środki można również przeznaczyć na budowę nowych obiektów.
Pozyskujemy dotacje unijne dla firm produkcyjnych z branży obróbki CNC. Dotacje nasi klienci przeznaczają na zakup obrabiarek CNC, tokarek CNC, oprogramowania CAD i CAM, a także na budowę nowych obiektów produkcyjnych.

Branża CNC

Pozyskujemy dotacje unijne dla firm produkcyjnych z branży obróbki CNC. Dotacje nasi klienci przeznaczają na zakup obrabiarek CNC, tokarek CNC, oprogramowania CAD i CAM, a także na budowę nowych obiektów produkcyjnych.
Współpracujemy z firmami produkcyjnymi z branży kosmetycznej. Najczęściej pozyskujemy dotacje unijne na takie cele jak zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz na budowę lub rozbudowę nowych obiektów. Dotacje unijne można również przeznaczyć na opracowanie nowych produktów i usług oraz marketing i promocję.

Branża kosmetyczna

Współpracujemy z firmami produkcyjnymi z branży kosmetycznej. Najczęściej pozyskujemy dotacje unijne na takie cele jak zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz na budowę lub rozbudowę nowych obiektów. Dotacje unijne można również przeznaczyć na opracowanie nowych produktów i usług oraz marketing i promocję.
Pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych z branży gastronomicznej. Dotacje unijne dla firmy najczęściej są przeznaczane przez naszych klientów na zakup maszyn i urządzeń w celu zwiększenia produktywności firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności

Branża gastronomiczna

Pozyskujemy dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych z branży gastronomicznej. Dotacje unijne dla firmy najczęściej są przeznaczane przez naszych klientów na zakup maszyn i urządzeń w celu zwiększenia produktywności firmy oraz zwiększenie jej konkurencyjności

i wiele innych

Dotacje unijne na targi

Dostępne są dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm produkcyjnych z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne. Z dotacji można sfinansować zakup maszyn i urządzeń zwiększających produktywność. Zakupić oprogramowanie różnego typu. W tym CAD i CAM. Sfinansować działania rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Szukasz dotacji? Zadzwoń