Skip to content

Dotacje do stacji ładownia samochodów elektrycznych

Do 50 % dotacji do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych do 150 kW

dotacje do auta elektrycznego

Dotacje do stacji ładownia samochodów elektrycznych

Pula środków to 400 milionów złotych. Całość zostanie przeznaczone na dotacje na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wodorowych lub ich przebudowę!

Środki będzie można uzyskać w formie dotacji bezzwrotnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”

Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez wsparcie budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie: TUTAJ

Dla kogo są dostępne dotacje na budowę stacji ładowania samochodu elektrycznego lub wodorowego?

Dotacje na budowę stacji ładowania samochodu elektrycznego są dostępne dla wielu różnych podmiotów. Dotacja może wynieść maksymalnie do 50%. 

Środki będzie można przeznaczyć na zakup nowej stacji ładowania. Z dotacji mogą skorzystać firmy różnej wielkości. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji o dotacji na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Dotacja ta jest przeznaczona w szczególności dla:

Przedsiębiorców

Rolników

Wspólnot mieszkaniowych

Spółdzielni mieszkaniowych

Jaki jest poziom dotacji na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych?

Dotacja na budowę lub przebudowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i wodorowych jest różna i zależy od mocy stacji ładowania, jest specyfiki i dostępności.

Poziom dotacji na budowę i przebudowę stacji władowania wygląda następująco:

Dotacja 25%
do stacji 22kW

 • stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW,
 • punktu ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW,
 • stacja wyłącznie na potrzeby własne

 

Dotacja 30%
do stacji 50+kW

 • ogólnodostępna stacja ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia ładowanie prądem stałym o moc nie mniejszej niż 50 kW

Dotacja 50%
do stacji 150kW

 • ogólnodostępna stacja ładowania o mocy nie mniejszej niż 150 kW, w której co najmniej jeden punkt ładowania umożliwia świadczenie usługi ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 150 kW

 

Dotacja 50%
do stacji wodoru

 • ogólnodostępna stacja wodoru

 

Najważniejsze szczegóły dotacji na budowę stacji ładownia samochodów elektrycznych.

Jakie koszty obejmuje dotacja na budowę i przebudowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji wodoru? Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje:

 1. koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru lub koszt ich wytworzenia przez beneficjenta, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji OZE;
 2. część kapitałowa rat i inne opłaty związane ze spłatą lub odpowiednio pomniejszeniem kapitału przedmiotu umowy leasingu finansowego – dotyczące środków trwałych bezpośrednio związanych z budową stacji ładowania/stacji wodoru, z wyłączeniem kosztów budowy i modernizacji instalacji odnawialnych źródeł energii. Raty i opłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym muszą być ustalone w umowach leasingu, które muszą również zawierać zobowiązanie korzystającego (beneficjenta dofinansowania) do zakupu środków trwałych po upływie okresu leasingu i wskazanie, że środki trwałe będą umiejscowione na terenie stacji ładowania/stacji wodoru;
 3. koszty montażu i robót budowlanych;
 4. koszty instalacji przyłączeniowej;
 5. cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie;
 6. koszty dokumentacji technicznej;
 7. koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego
 8. koszty testów i odbiorów, jeżeli zwiększają wartość środków trwałych;
 9. podatki i opłaty związane z realizacją przedsięwzięcia, poniesione w okresie realizacji przedsięwzięcia, inne niż podatek akcyzowy oraz podatek od towarów i usług;
 10. podatek od towarów i usług związany z realizacją przedsięwzięcia, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.);
 11. koszt budowy magazynu energii oraz koszt budowy instalacji do produkcji wodoru, w tym nabycie/leasing elektrolizera jest kosztem niekwalifikowanym.

 

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”  – budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” .

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju infrastruktury do ładownia pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru, aby zmniejszyć liczbę pojazdów emitujących CO2 i NOx, a tym samym poprawić jakość powietrza.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć polegających na:

 • budowie ogólnodostępnych i prywatnych stacji ładowania samochodów elektrycznych od 22kW do ponad 150kW.

Dotacje na budowę stacji ładowania samochodów elektrycznych i inne dotacje unijne są dostępne dla firmy w całym kraju

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania dotacji unijnych dla firm na różne cele. Wszystko zależy od regulaminu konkursu i Państwa potrzeb. W ramach współpracy doradzamy najlepsze dostępne rozwiązania i dotacje. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie z aktualnie dostępnych lub sugerujemy poczekać i pozyskać środki unijne z nadchodzących konkursów.

Najczęściej środki unijne pozyskane są przeznaczane między innymi na:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na
zakup usług doradczych i szkoleniowych

Dotacje na
zakup usług reklamowych i marketingowych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
zakup technologii, licencji i patentów

Mapa-Polski-3D3

Dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne, rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Szukasz dotacji? Zadzwoń