Skip to content

Bony na cyfryzację

110 milionów złotych zostanie przeznaczone na cyfryzację MŚP jeszcze w 2021 roku!

Bony na cyfryzację

Nowa dotacja unijna: Bony na cyfryzację w ramach instrumentu REACT-EU

110 milionów złotych zostanie przeznaczone na cyfryzację MŚP jeszcze w 2021 roku!

Środki będzie można przeznaczyć na wprowadzenie nowych procesów i produktów oraz ulepszanie aktualnych. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o nadchodzącej dotacji na cyfryzację.

Celem działania będzie poprawa funkcjonowania firm (także jednoosobowych działalności gospodarczych) w czasie pandemii i wzmocnienie jej odporności na problemy w związane z COVID-19. Dzięki nowym dofinansowaniom nastąpi zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii.

Bez względu na typ przedsiębiorstwa dostępne są środki krajowe i unijne na rozwój Państwa firmy. Więcej informacji do dotacji na cyfryzację będzie dostępne na stronie: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

Dla kogo są dostępne bony na cyfryzację?

Bony na cyfryzację są formą wsparcia dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Bez względu na wielkość firmy środki będzie można przeznaczyć na wprowadzenie nowych procesów i produktów oraz ulepszanie aktualnych. Z bonów na cyfryzację będą mogły skorzystać firmy różnej wielkości. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji o dotacji na cyfryzację. Dotacja ta jest przeznaczona w szczególności dla:

mikro przedsiębiorstw (1-9 pracowników)

małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników)

średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników)

Kto ma szansę uzyskać dofinansowanie?

W konkursie mogą brać udział firmy z MŚP. Natomiast ważne, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów podstawowych i dodatkowych.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia to 11.
Z czego aż 5 punktów można zdobyć dodatkowo!

Punkty dodatkowe za spadki przychodów


Spadek przychodów 40-49% (dodatkowy 1 pkt)

Spadek przychodów 50-59% (dodatkowe 2 pkt)

Spadek przychodów 60-69% (dodatkowe 3 pkt)

Spadek przychodów 70% i więcej (dodatkowe 4 pkt)

Jeden dodatkowy punkt za jedno z poniższych PKD

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (w zakresie sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe)

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

49.32.Z Działalność taksówek osobowych

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

79.11.A Działalność agentów turystycznych

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

86.10.Z Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcz

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.A Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Na co można przeznaczyć dofinansowanie unijne w postaci bonów na cyfryzację?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowegopunkt obligatoryjny

  • zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych – punkt uzupełniający

Celem dotacji na cyfryzację będzie poprawa funkcjonowania firm (także jednoosobowych działalności gospodarczych) w czasie pandemii i wzmocnienie jej odporności na problemy związane z COVID-19. Dzięki nowym dofinansowaniom nastąpi zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się do nadchodzącego konkursu. Bony na cyfryzację to narzędzie do wsparcia przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swój udział w cyfrowym świecie. Zarówno w zakresie produkcji, świadczenia usług.

Dofinansowanie unijne w postaci bonów na cyfryzację będzie można przeznaczyć na wdrożenie szeroko rozumianych rozwiązań z zakresu cyfryzacji procesów produkcyjnych i usługowych w firmach

Szczegóły dotacji: Bony na cyfryzację

Zostaw swój adres mailowy, a my poinformujemy Cię o nadchodzących, ciekawych naborach!

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy.

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Bony na cyfryzację i inne dotacje unijne firmy mogą przeznaczyć na różne cele

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania dotacji unijnych dla firm na różne cele. Wszystko zależy od regulaminu konkursu i Państwa potrzeb. W ramach współpracy doradzamy najlepsze dostępne rozwiązania i dotacje. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie z aktualnie dostępnych lub sugerujemy poczekać i pozyskać środki unijne z nadchodzących konkursów.

Najczęściej środki unijne pozyskane są przeznaczane między innymi na:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na
zakup usług doradczych i szkoleniowych

Dotacje na
zakup usług reklamowych i marketingowych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
zakup technologii, licencji i patentów

Bony na cyfryzację

Dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne, rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Szukasz dotacji? Zadzwoń