Skip to content

Dotacje unijne dla firm 2023

Odpowiadamy jak i na co przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie

Poziom dotacji wynosi średnio od 50% do nawet 80%, a w wyjątkowych sytuacjach nawet 100%

Dotacje unijne dla firm 2023

Dotacje unijne dla firm 2023

Dofinansowania unijne dla przedsiębiorców w 2023 roku są zaplanowane w taki sposób, aby wspierać ich inwestycje rozwojowe. Główne cele dotacji unijnych w 2023 roku to:

 • Wprowadzanie nowych produktów i usług do oferty
 • Automatyzacja, mechanizacja, robotyzacja przedsiębiorstw
 • Wsparcie eksportu i reklamy przedsiębiorców
 • Obniżenie kosztów produkcji i wpływu na środowisko
 • Prowadzenie badań nad nowymi produktami i usługami

Powyższe punkty to główne kategorie działań, jakie będą wspierane przez dotacje unijne dla firm w 2023 roku. W przeciwieństwie do lat poprzednich dotacje i dofinansowania unijne w 2023 w mniejszym stopniu będą skierowane na szkolenia i doradztwo, a w znacznym stopniu wspierać będą wytwórcze moce Polskich przedsiębiorstw. Informacje o poziomach dotacji z pomocy publicznej w poszczególnych województwach znajdą Państwo TUTAJ.

Dotacje na rok 2023 już trwają!

Zobacz, jakie dotacje już są dostępne w całej Polsce i w wybranych woj.
Sprawdź kiedy będą w Twoim regionie 

Masz pytania? Zadzwoń +48 515 419 000

i włącz powiadomienia o dotacjach

85 -100% na: Maszyny / Roboty / Oprogramowanie

85 -100% na: Maszyny / Roboty / Oprogramowanie

Dotacja dla firm, które handlowały lub handlują z Wielką Brytanią

 

 • dla firm, które jeździły albo kupowały lub sprzedawały na tym rynku
 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚP i DUŻYCH
 • dla każdej branży
 • Do rozdania ponad 500 000 000 zł netto
 • Dotacja na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
50-60% na inwestycje MAKRO w: Maszyny / Budowę / Oprogramowanie / OZE

50-60% na inwestycje MAKRO w: Maszyny / Budowę / Oprogramowanie / OZE

Dotacja dla firm,
które planują
duże inwestycje

 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚP na inwestycje powyżej 8 500 000 zł netto
 • dla każdej branży
 • na budowę, zakup maszyn, robotów i oprogramowania
 • na OZE (fotowoltaika, rekuperacja, magazyny energii itp.)
 • celem dotacji jest rozwój mocy wytwórczych przedsiębiorstwa
50-60% na inwestycje MIKRO w: Maszyny / Linie / Roboty / Oprogramowanie / OZE

50-60% na inwestycje MIKRO w: Maszyny / Linie / Roboty / Oprogramowanie / OZE

Dotacja na zakup Maszyn / Robotów / Oprogramowania

 

 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚP
 • dla każdej branży
 • na zakup maszyn, robotów, oprogramowania itp.
 • na OZE (fotowoltaika, rekuperacja, magazyny energii itp.)
 • celem dotacji jest rozwój produktywności przedsiębiorstw
Do 30 - 70% dotacji na inwestycje w OZE, Termo-modernizację itp.

Do 30 - 70% dotacji na inwestycje w OZE, Termo-modernizację itp.

Dotacja na poprawę efektywności energetycznej

 

 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚPDUŻYCH
 • dla każdej branży
 • na zakup OZE, źródeł ciepła itp.
 • termo-modernizację
 • wymianę maszyn na mniej energochłonne
85% dotacji na doposażenie dla już zatrudnianych pracowników

85% dotacji na doposażenie dla już zatrudnianych pracowników

470 000 zł netto dla firmy
na zakup sprzętu

 

 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚP
 • dla każdej branży
 • na poprawę warunków pracy
 • na zakup sprzętu dla już zatrudnianych pracowników
85% dotacji dla firm na wsparcie eksportu i udział w targach

85% dotacji dla firm na wsparcie eksportu i udział w targach

500 000 zł netto dla firm na wsparcie eksportu

 

 • dotacja dla firm w całej Polsce
 • dla firm MŚP
 • dla każdej branży
 • na udział w targach
 • na delegacje (misje gospodarcze) w celu pozyskania nowych kontrahentów na rynku światowym

Jakie inwestycje i wydatki można sfinansować w ramach dotacji unijnych dla firm w 2023 roku?

Poniższa kategoryzacja dofinansowań unijnych dla firm w 2023 roku została opracowana, aby ułatwić przedsiębiorstwom różnej wielkości zapoznanie się z możliwościami, jakie daje ostatnia 6-letnia perspektywa unijna.

Zakup środków trwałych

Zakup środków trwałych

 • Maszyny i urządzenia produkcyjne
  LASERY
  OBRABIARKI CNC
  PRASY KRAWĘDZIOWE
  WTRYSKARKI i wiele innych
 • Linie produkcyjne
Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Zakup wartości niematerialnych i prawnych

 • Oprogramowanie (licencje)
  CRM, ERP
  CAD, CAM, CAE
 • Usługi stworzenia dedykowanego oprogramowania
 • Usługi IT
Zakup usług z zakresu marketingu i reklamy

Zakup usług z zakresu marketingu i reklamy

 • udział w targach
 • materiały reklamowe
 • szkolenia
 • usługi z zakresu reklamy
Prace badawczo-rozwojowe

Prace badawczo-rozwojowe

 • zakup licencji i patentów
 • projektowanie nowych produktów
 • prace badawczo-rozwojowe
 • testowanie i ulepszanie produktów i usług
 • inne
Usługi doradcze i strategiczne

Usługi doradcze i strategiczne

 • analiza możliwości eksportowych przedsiębiorcy
 • przygotowanie kanałów dystrybucji
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej
 • zainicjowanie rozmów handlowych

  i inne
Prace budowlane

Prace budowlane

 • budowa nowych obiektów biurowych
 • budowa hal produkcyjnych
 • budowa hal magazynowych
 • budowa obiektów usługowych
 • inne

Dla kogo są dostępne dotacje unijne w 2023 roku?

Dotacje unijne dla firm w 2023 roku są przeznaczona dla firm MŚP oraz dużych firm z całego kraju. Dotacje są skierowane do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy poprzez wprowadzanie innowacji produktowych, usługowych, zmieniać obecne procesy w swoich przedsiębiorstwach. Oznacza to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać w 2023 roku z dotacji unijnych na bardzo wiele różnych inwestycji. Począwszy od zakupu maszyn i urządzeń, budowę nowych hal produkcyjnych i magazynowych, wprowadzenie OZE do swoich firmy.

Kto ma największe szanse uzyskać dofinansowanie z dotacji unijnych dla firm w 2023 roku?

W konkursach o dotacje unijne dla firm w 2023 roku mogą brać udział firmy z całego kraju. Natomiast ważne, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów podstawowych i dodatkowych. Oznacza to, że należy spełnić szczególne wymogi konkretnego naboru na dotację. Spełnić jest cel główny oraz wymagania szczegółowe.

W dotacjach unijnych dla firm w 2023 roku wspierane będą tylko firmy, które spełniają kryteria udziału. Dlatego nasza firma zawsze przed przystąpieniem do realizacji wniosku o dotację bezpłatnie sprawdza możliwości udziału każdego zainteresowanego klienta w konkretnym konkursie i jeżeli szanse są zbyt małe na uzyskanie dotacji to nasi pracownicy o tym informują i odradzają branie udziału w naborze i sugerują jaki inny konkurs będzie osiągalny dla danego przedsiębiorstwa.

Dotacje unijne dla firm w 2023 roku – Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Celem dotacji unijnych w 2023 roku będzie przede wszystkim zwiększanie konkurencyjności firm krajowych na rynku międzynarodowym poprzez zwiększanie ich produktywności. Oznacza to że dotacje unijne dla firm w 2023 będą wspierać inwestycje w zakup środków trwałych jak: maszyny, urządzenia, roboty, zakup wartości niematerialnych i prawnych jak np. oprogramowanie oraz zakup usług budowlanych.

Najważniejsze cele dotacji unijnych dla firm w 2023 roku 

Wprowadzenie do oferty firmy nowego produkt lub usługi

Można dofinansowywać niemalże wszystkie wydatki związane z wprowadzeniem do oferty firmy nowego produktu lub usługi. Wydatki mogą obejmować zarówno koszty związane z pracami koncepcyjnymi jak i produkcyjnymi. Oznacza to, że możemy sfinansować etapy opracowania, testowania i uruchomienia masowej produkcji nowego produktu.

Wprowadzenie nowego produktu lub usługi do oferty firmy. Dotacja obejmuje np. zakup:

 • maszyn i urządzeń
 • budowę nowych obiektów
 • zakup oprogramowania
 • zakup usług IT i inne

Zmiana procesów produkcyjnych i usługowych

Można sfinansować niemalże wszystkie wydatki związane ze zmianą procesów produkcyjnych czy usługowych. Zakres wydatków możliwych obejmuje np. budowę nowych obiektów i ich wyposażenie w maszyny i urządzenia.

Wprowadzenie zmiany procesów produkcji, pakowania, znakowania i wiele innych poprzez zakup np.:

 • maszyn i urządzeń
 • budowę nowych obiektów
 • zakup oprogramowania
 • zakup usług IT i doradczych

Poszerzenie rynków zbytu — nowe kierunki eksportu

Dotacje na wsparcie eksportu przedsiębiorców, którzy chcą wejść na nowe rynki. Dotacja ta pozwala na znaczne dofinansowanie działań marketingowych i handlowych np. poprzez udział w targach i misjach gospodarczych. Dzięki którym przedsiębiorca nawiąże współpracę z nowymi partnerami handlowymi na nowych rynkach międzynarodowych.

Udział w targach i misjach zagranicznych w celu pozyskania nowych rynków zbytu. Dotacja obejmuje takie koszty jak:

 • koszty stoiska
 • koszty logistyki
 • koszty lotów i hoteli
 • usługi doradcze i handlowe
 • materiały reklamowe i inne

Dotacje unijne na rozwój firmy w 2023 roku

Jak się przygotować do różnych typów inwestycji

Zakup maszyn z dotacji

Zakup maszyn i urządzeń z dotacji

Dotacje unijne na rozwój firmy mogą zostać przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń. Z dotacji na zakup maszyn i urządzeń można zakupić dowolne maszyny czy urządzenia. Mogą to być maszyny produkcyjne, usługowe, linie produkcyjne, roboty i wiele innych rozwiązań. 

Co należy przygotować do wniosku o dotację unijną na zakup maszyn i urządzeń

 1. Określić specyfikację minimalną maszyn lub urządzeń

  Każdy producent maszyn lub urządzeń może mieć własną specyfikację techniczną. Różne funkcjonalności i możliwości konfiguracji oraz dodatkowe wyposażenie. Natomiast to od Państwa jako inwestora zależy to, co jest istotne. To Państwo muszą określić minimalne wymagania techniczne tego, co chcą Państwo zakupić z dotacji na rozwój firmy.
 2. Określi warunki ofert

  Ważne jest, że oferty od dostawców na zakup maszyny lub sprzętu mogą obejmować także wydatki dodatkowe niezbędne do uruchomienia tych środków trwałych w Państwa przedsiębiorstwie. Elementy ofert, jakie obejmuje dotacja unijna na maszyny lub urządzenia to: koszt maszyny, lub urządzenia, koszt dostawy, wniesienia (obejmuje także wniesienie do hali nawet przy użyciu dźwigu), instalacja (podłączenie elektryczne, rekuperacyjne, wodne, pneumatyczne itp.), instruktaż z obsługi.
 3. Przeprowadzenie rozeznania rynku — Zebranie co najmniej 3 ofert

  Zebranie 3 ofert na każdą z maszyn czy urządzeń jest niezbędne do przygotowania się do dotacji unijnej na rozwój firmy. Ważne jest, aby każda z pozyskanych ofert była w języku polskim (lub przetłumaczona), kwoty w ofertach były w wartościach netto. Ważne jest także to, że oferty powinny być ze sobą porównywalne. Oznacza to, że każda z ofert musi spełniać parametry minimalne określone przez Państwa na etapie 1. 

Ważne jest by oferty nie pochodziły od powiązanych z Państwem firm. Należy zatem unikać powiązań osobowych, kapitałowych czy rodzinnych. Należy także pamiętać, że dotacje unijne na rozwój firmy poprzez zakup maszyn lub urządzeń ma także pewne wymagania. Najważniejsze jest, że maszyna lub urządzenie, które chcą Państwo zakupić z dotacji unijnej nie może być już zamówione pisemnie, lub zaliczkowane przed złożeniem wniosku o dotację. W 99% dotacji uniemożliwia otrzymanie dotacji na takie wydatki.

Dotacje w 2023 roku są skierowane do firm każdej wielkości, czyli MŚP (do 249 pracowników)
jak i firm dużych (zatrudniających nawet powyżej 1000 pracowników)

 

Głównym celem dofinansowań unijnych w 2023 roku jest zwiększenie produktywności krajowych firm poprzez mechanizację, robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych i usługowych 

Dotacje unijne 2023 na
fotowoltaikę

Dotacje unijne 2023 na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje unijne 2023 na
budowę obiektów i magazynów

Dotacje unijne 2023 na
oprogramowanie

Dotacje unijne 2023 na
targi i wsparcie eksportu

Dofinansowanie i dotacje unijne dla firm w 2023 roku i inne dotacje unijne firmy mogą przeznaczyć na różne cele

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania dotacji unijnych dla firm na różne cele. Wszystko zależy od regulaminu konkursu i Państwa potrzeb. W ramach współpracy doradzamy najlepsze dostępne rozwiązania i dotacje. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie z aktualnie dostępnych lub sugerujemy poczekać i pozyskać środki unijne z nadchodzących konkursów.

Najczęściej środki unijne pozyskane są przeznaczane między innymi na:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na
zakup usług doradczych i szkoleniowych

Dotacje na
zakup usług reklamowych i marketingowych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
zakup technologii, licencji i patentów

Dotacje unijne dla firm 2023

Dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne, rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Dotacje unijne 2023 na
fotowoltaikę

Dotacje unijne 2023 na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje unijne 2023 na
budowę obiektów i magazynów

Dotacje unijne 2023 na
oprogramowanie

Szukasz dotacji? Zadzwoń