Skip to content

Dotacja 1.2 internacjonalizacja

Ponad 50 milionów złotych zostanie przeznaczone na wsparcie eksportu dla firm z Polski Wschodniej!

Dotacja 1.2 Internacjonalizacja

Wsparcie eksportu dla firm! Dotacja 1.2 Internacjonalizacja.

50 milionów złotych zostanie przeznaczone w ramach dotacji 1.2 na internacjonalizację. Wsparcie mogą otrzymać firmy MŚP z pięciu województw Polski Wschodniej.

Środki będzie można przeznaczyć na usługi doradcze, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zakup powierzchni wystawienniczej i wiele innych.

Celem działania będzie wsparcie przedsiębiorców w zakresie zainicjowania lub rozwoju eksportu produktów i usług własnych. Wsparcie wynosi 85% na maksymalną kwotę 800 000 zł netto.

Sprawdź jakie wydatki można sfinansować w ramach
Dotacji 1.2 internacjonalizacja MŚP

100 000 zł netto na zakup środków trwałych

100 000 zł netto na zakup środków trwałych

 • Maszyny i urządzenia
 • Sprzęt komputerowy
 • Sprzęt prezentacyjny
100 000 zł netto na zakup wartości niematerialnych i prawnych

100 000 zł netto na zakup wartości niematerialnych i prawnych

 • Oprogramowanie (licencje)
 • Usługi IT
 • Usługi doradcze
Do 800 000 zł netto na zakup usług z zakresu marketingu i reklamy

Do 800 000 zł netto na zakup usług z zakresu marketingu i reklamy

 • usługi doradcze w zakresie opracowania kreacji reklamowej i marketingowej
 • wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych
 • szkolenia dla np. pracowników handlowych
 • dostęp do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,
  tłumaczenia materiałów technicznych i reklamowych
 • usługi z zakresu reklamy online
Do 200 000 zł netto na testowanie i certyfikację

Do 200 000 zł netto na testowanie i certyfikację

 • przygotowanie produktu do potrzeb rynku docelowego
 • badanie i testy produktów
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji
 • wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów i opisów technicznych produktów
 • tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą
 • projektowania procesów technologicznych lub logistycznych
Do 200 000 zł netto na usługi doradcze i strategiczne

Do 200 000 zł netto na usługi doradcze i strategiczne

 • analiza możliwości eksportowych przedsiębiorcy
 • przygotowanie kanałów dystrybucji
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej
 • zainicjowanie rozmów handlowych

  i inne
Do 800 000 zł netto na udział w targach międzynarodowych

Do 800 000 zł netto na udział w targach międzynarodowych

 • wynajęcie i zabudowa powierzchni wystawienniczej
 • zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska
 • zakup usług logistycznych
 • koszty podróży służbowych
 • reklamę w mediach targowych
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami

  i inne

Dla kogo jest dostępna dotacja 1.2 internacjonalizacja?

Dotacja 1.2 internacjonalizacja MŚP jest przeznaczona dla firm z wybranych województw. Dotację mogą otrzymać firmy zlokalizowane w Polsce Wschodniej. W woj. Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Lubelskim, Świętokrzyskim i Podkarpackim. Poniżej znajdą Państwo więcej informacji o dotacji 1.2 na internacjonalizację. Dotacja jest przeznaczona w szczególności dla:

mikro przedsiębiorstw (1-9 pracowników)

małych przedsiębiorstw (10-49 pracowników)

średnich przedsiębiorstw (50-249 pracowników)

Kto ma największe szanse uzyskać dofinansowanie na internacjonalizację?

W konkursie mogą brać udział firmy z MŚP. Natomiast ważne, aby uzyskać maksymalną liczbę punktów podstawowych i dodatkowych.

Szczególnie wspierane będą firmy, które odnotowały spadek przychodów z eksportu oraz firmy, które do tej pory nie eksportowały swoich produktów lub usług.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie unijne w dotacji na internacjonalizację?

Celem dotacji na internacjonalizację będzie wsparcie firm w zakresie eksportu swoich produktów i usług.

Wydatki w dotacji 1.2 internacjonalizacja MŚP można przeznaczyć na następujące wydatki.  

Do 150 000 zł netto
na zakup środków trwałych i oprogramowania

Do 150 000 zł netto można przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu lub oprogramowania niezbędnego do realizacji założeń internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Do 800 000 zł netto
na udział w targach i konferencjach

W ramach dotacji można pozyskać środki na udział w targach i wystawach. Dofinansowanie można przeznaczyć na takie wydatki jak: zakup powierzchni targowej, budowę stoiska, bilety lotnicze, hotele i wiele innych wydatków.

Do 800 000 zł
na zakup usług doradczych i wykonawczych z zakresu marketingu, reklamy i innych

W ramach dofinansowania można zakupić usługi doradcze z wielu dziedzin. W tym z zakresu marketingu, sprzedaży, reklamy, tłumaczeń, badań i certyfikacji i wiele innych 

Dofinansowanie 1.2 na internacjonalizację i inne dotacje unijne firmy mogą przeznaczyć na różne cele

Nasza firma zajmuje się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji do pozyskania dotacji unijnych dla firm na różne cele. Wszystko zależy od regulaminu konkursu i Państwa potrzeb. W ramach współpracy doradzamy najlepsze dostępne rozwiązania i dotacje. Bierzemy pod uwagę cele naszych klientów i dobieramy najlepsze dostępne dofinansowanie z aktualnie dostępnych lub sugerujemy poczekać i pozyskać środki unijne z nadchodzących konkursów.

Najczęściej środki unijne pozyskane są przeznaczane między innymi na:

Dotacje na
zakup maszyn i urządzeń

Dotacje na
budowę nowych obiektów

Dotacje na
zakup budynków i nieruchomości

Dotacje na
wdrożenie nowych produktów i usług

Dotacje na
zakup usług doradczych i szkoleniowych

Dotacje na
zakup usług reklamowych i marketingowych

Dotacje na
zakup oprogramowania i usług IT

Dotacje na
zakup technologii, licencji i patentów

Dotacja 1.2 Internacjonalizacja

Dotacje unijne dla firm z całej Polski

Piszemy wnioski o dofinansowania unijne dla firm z różnych branż z terenu całego kraju. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm produkcyjnych, handlowych, usługowych i wielu innych sektorów. Pozyskujemy dofinansowania unijne i krajowe na różne cele. W tym inwestycyjne, rozwojowe, badawcze czy też szkoleniowe i reklamowe. To od Państwa potrzeb zależy, na jakie cele chcą Państwo pozyskać dofinansowanie. Wystarczy, że przedstawią Państwo nam swoje potrzeby, a my dobierzemy najlepsze dostępne rozwiązanie.

Szukasz dotacji unijnej dla firmy?
Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz już teraz

Jeśli szukasz dotacji dla swojej firmy wystarczy, że napiszesz lub zadzwonisz do nas. Wystarczy, że powiesz co potrzebujesz sfinansować, a my dobierzemy rozwiązanie dla Ciebie! Z dotacji unijny i krajowych korzysta coraz więcej firm. W tym także Twoja konkurencja!

Dotacje są dostępne dla firm w cały Kraju

Zapraszamy do kontaktu od 9-17

515-419-000
kontakt@dotacje.co

Aby otrzymywać informacje o aktualnych i nowych dotacjach wypełnij formularz

Szukasz dotacji? Zadzwoń